Archiv pro měsíc: Prosinec 2020

Vánoce 2020 a nový rok 2021

Milé hráčky a milí hráči, vážení přátelé a rodiče,

Doufám, že jste prožili spokojené Vánoce roku 2020 se svými nejbližšími.

Sport je silná sociální síť, a i když zaznamenala v tomto roce značné trhliny, věříme že ji v roce 2021 dokážeme postupně zcelit a že se společně vrátíme silnější.

Nyní nám chybí společnost přátel a spoluhráčů, postrádáme sdílení společných zážitků.

Jistotou je, že se to vše vrátí.

Nyní není snadné udržet se stále dobře naladěn a svým příkladným přístupem ovlivňovat a pomáhat ostatním. My jsme ale právě sportem trénovaní překonávat překážky a nevzdávat se. Teď je čas to prokazovat.

Moc Vám všem přeji, abyste zůstali nezlomní, duchem stále mladí sportovci a sportovkyně.

Všem Tukanům a jejich blízkým přeji lepší nový rok 2021.

za Tukany
Milan Schwarz

Jak bychom mohli trénovat v tělocvičně ???

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že od 8. prosince bude upraveno nošení roušek pro amatérské sportovce uvnitř budov a pro trenéry a rozhodčí. Přinášíme vám výkladové stanovisko podle právníků NSA.

KDO NEMUSÍ NOSIT ROUŠKU (respirátor, ústenku, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének) od 8. 12. 2020 :

 • Sportovec/cvičící osoba v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. VE VENKOVNÍCH PROSTORECH 
 • Profesionální sportovci při sportovní činnosti, kterou konají v rámci výkonu zaměstnání. Výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a při přípravě na tuto činnost ve venkovních i vnitřních prostorech
 • Trenéři a rozhodčí účastnící se profesionální sportovní činnosti ve venkovních i vnitřních prostorech
 • Osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.
 • Amatérští sportovci (ti, co sportují v rámci sportovního svazu a připravují se na soutěže organizované sportovními svazy a nejsou profesionály) ve VNITŘNÍCH PROSTORECH, pokud absolvovali s negativním výsledkem RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší než 48 hodin, a to
  • a) sportovec či sportovci v případě individuálních sportů,
  • b) všichni členové týmu v rámci kolektivních sportů
  • Pokud se však jedná o PRAVIDELNOU A DLOUHODOBĚ probíhající sportovní činnost či přípravu na ni v rozsahu ALESPOŇ 2X TÝDNĚ je třeba absolvovat pravidelné vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu v intervalu nejdéle jednou za 5 dní.
  • Stejné podmínky platí pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností.