Obnovení tréninků od 14. 4. 2021 – TUKANI nastupují

Ahoj Tukani,
je tu situace na kterou jsme se všichni (alespoň v to doufám) těšili.

ZAČNEME ZASE TRÉNOVAT:

máme dnes trénink a to na venkovním hřišti Gymnázia Děčín v době 16,00 – 17,00 (jedná se o Komenského náměstí – vchod je černou brankou mezi budovou ZŠ Komenského a budovou Gymnázia Děčín. Sportoviště je uzavřené a nehrozí kontakt s cizími osobami. Sraz bude od 15,45 do 16,00 před černou brankou.

…. JAK JE TO MOŽNÉ … pokud vás to zajímá, níže je citace, která to (v rámci možností) trochu objasňuje:

Cituji:
„Výklad vychází z mimořádného opatření 14601/2021 Vlády ČR ze dne 6. dubna 2021:
Organizovaný sport (amatérský) je umožněn vzhledem ke spolkové povaze naprosté většiny sportovních klubů v počtu max. 20 osob na venkovních sportovištích. Nová opatření řeší i roušky a sportovat lze bez roušek, nejsou nařízené ani žádné rozestupy.

Dle výkladu ministerstva zdravotnictví je sport na vnitřních sportovištích i dále zakázán.

Vláda však údajně na jednání dne 12. 4. rozhodla o nastavení podmínek pro umožnění organizovaného sportu. Ve zkratce bylo mediálně prezentováno uvolnění na šest dvojic sportujících na otevřeném sportovišti s rozestupy 10m, bez ochrany dýchacích cest a bez podmínky negativního výsledku testu.

Ministerstvo zdravotnictví však do dnešního dne, tj. do středy 14.4. 11:00 nevydalo žádný oficiální dokument k pondělnímu rozhodnutí, s přesným zněním podmínek pro sportování. Získali jsme zatím pouze informaci od nového ministra zdravotnictví P. Ahrenbergera, že aktuální znění mimořádného opatření 14601/2021 se nebude měnit, ministerstvo pouze v jeho rámci připraví pomocný výklad. Ten však zatím zveřejněn není.

Na základě mediálních výstupů má být tedy předmětné mimořádné opatření vykládáno tak, že vnitřní sportoviště jsou nadále uzavřena (vyjma profesionálního sportu) a na venkovních sportovištích lze provozovat sportovní činnost ve dvojicích, kterých může být na sportovní ploše až šest, přičemž rozestupy mezi jednotlivými dvojicemi musí být minimálně 10 m. V rámci takové sportovní činnost není třeba použití ochrany dýchacích cest ani testování sportovců. Upozorňujeme, že se jedná pouze o mediálně prezentovaný výklad MZČR, nikoliv o text mimořádného opatření, což je podstatné z hlediska právní závaznosti (mediální výstup není právně vymahatelný).

Jakmile bude zveřejněn oficiální text s podmínkami v úplném znění, urychleně připravíme a zveřejníme výkladové stanovisko, které se může zdržet konzultací nejasností s ministerstvem zdravotnictví.“

Takže máme dnes trénink a to na venkovním hřišti Gymnázia Děčín v době 16,00 – 17,00 (jedná se o Komenského náměstí – vchod je černou brankou mezi budovou ZŠ Komenského a budovou Gymnázia Děčín. Sportoviště je uzavřené a nehrozí kontakt s cizími osobami. Sraz bude od 15,45 do 16,00 před černou brankou.

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ!!!

Zdraví
Milan – tel. 606 639 590
„TUKAN nejvyšší“