Členské příspěvky 2020/2021

Vzhledem k tomu, že platíme tělocvičny:
- pro tréninky 2 x týdně bude příspěvek 400,- Kč na dítě a měsíc.
- pro tréninky 1 x týdně bude příspěvek 250,- Kč na dítě a měsíc.

Za měsíc září a červen to bude jenom 200,- Kč.

Platí se dopředu buď na měsíc (400,- respektive 250,- Kč) nebo na půl školního roku (1.700,- respektive 1,100,- Kč) anebo na celý školní rok (3.300,- respektive 2.000,- Kč).

Platí se na účet SK TKC Děčín u KB – 29835431/0100, hotově po domluvě.

Variabilní symbol uveďte – 2021.

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte, za které platíte.

Pro ostatní řádné, ale pasivní členy, platí se 100,- Kč/měsíc, jak bylo odsouhlaseno na Valné hromadě.