Tréninky 2017/2018

TRÉNINKY ZAČÍNAJÍ OD 18. ZÁŘÍ 2017 VČETNĚ !!!

Minižáci - jsi narozen (a) 1. 7. 2006 a později, přijď mezi naše minižáky.

Mladší žáci - jsi narozen (a) mezi 1. 7. 2004 a 30. 6. 2006, přijď mezi naše mladší žáky.

ZŠ Březová – Staré Město 

Pondělí: 15:00 – 16:00
Středa: 15:00 – 16:30
Místo: Tělocvična ZŠ Březová

Kontakty na trenéry :
Milan Schwarz – 606 639 590 – hlavní
Markéta Miškovská – 773 457 857 – asistenka
Kateřina Milerová – 604 674 208 – asistentka

ZŠ Děčín II – Kamenická

Pondělí: 14:30 – 15:30
Místo: Tělocvična ZŠ Kamenická

Kontakty na trenéry :
Jana Bartlová – 732 422 082 – hlavní

DDM Boletice

Čtvrtek: 15:00 – 16:00
Místo: Stará tělocvična ZŠ Boletice

Kontakty na trenéry :
Jan Bartl – 605 133 167

 

-       Tréninky jsou povinné, pokud se nemůže dítě zúčastnit musí být dopředu omluveno.

-       Na trénink je nutno se dostavit 15 minut před zahájením, aby se dítě převléklo – trénink začíná přesně.

-       Pokud se dítě bude „pohybovat“ samo na trénink i z tréninku, může to být pouze s písemným souhlasem rodičů a to samé platí, pokud bude dítě na trénink přivádět i vyzvedávat někdo jiný.

-       Neúčast na tréninku neznamená „slevu“, pouze v případě dlouhodobé nemoci je možná dohoda.