Členské příspěvky 2021/2022

Vzhledem k tomu, že platíme pronájem:
- pro tréninky 2 x týdně bude příspěvek 400,- Kč na dítě a měsíc.
- pro tréninky 1 x týdně bude příspěvek 250,- Kč na dítě a měsíc.

Platí se dopředu na měsíc (400,- respektive 250,- Kč).

Platí se na účet SK TKC Děčín u KB – 29835431/0100, hotově po domluvě.

Variabilní symbol uveďte – 2122.

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte, za které platíte.

Pro ostatní řádné, ale pasivní členy, platí se 100,- Kč/měsíc, jak bylo odsouhlaseno na Valné hromadě.

Zdraví

Milan Schwarz