Členské příspěvky 2023/2024

Vzhledem k tomu, že se vše neustále zdražuje, jsme i my nuceni provést úpravu příspěvků:
- pro tréninky 2 x týdně bude příspěvek 500,- Kč na dítě a měsíc.
- pro tréninky 1 x týdně bude příspěvek 300,- Kč na dítě a měsíc.

Platí se dopředu na měsíc (500,- respektive 300,- Kč).

Platí se na účet SK TKC Děčín u KB – 29835431/0100, hotově pouze po domluvě.

Variabilní symbol uveďte – 2324.

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte, za které platíte.

Pro ostatní řádné, ale pasivní členy, platí se 100,- Kč/měsíc, jak bylo odsouhlaseno na Valné hromadě.

Zdraví

Milan Schwarz